მოთხოვნები
ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი
შალვა გვარამაძე
პატენტრწმუნებული - ბიუროს ხელმძღვანელი
reg# date

eMail
მიწერაეკატერინე ნემსაძე
პატენტრწმუნებულის ასისტენტი - იურისტი
reg# date

eMail
მიწერალევან გვარამაძე
იურისტი
reg# date

eMail
მიწერამანანა დავითიშვილი

reg# date

eMail
მიწერასაქართველოს შესახებ
გვარამაძის საპატენტო ბიურო
სულხან ცინცაძის ქ 56, ბინა 36,
თბილისი 0160, საქართველო

      (+995 32) 2 36 72 33
      (+995 32) 2 36 72 28

      info@gvaramadze.com